W dniach 20-22 września 2013 r. Fundacja „Nasza Ziemia” i Fundacja ,,Sprzątanie Świata – Polska’’ organizuje już dwudziestą ogólnopolską akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2013”.

Urząd Miejski w Brodnicy aktywnie włącza się w akcję. Chcąc zadbać o nasze miasto zwracamy się z prośbą do mieszkańców o podawanie informacji na temat lokalizacji zaśmieconych terenów znajdujących się w naszym mieście. Dla biorących udział w przedsięwzięciu zapewniamy bezpłatne worki i rękawice, które będą do odbioru w dniach od 17 do 19 września 2013 roku, w godz. 900-1500, w Urzędzie Miejskim w Brodnicy (Biuro Ochrony Środowiska – pok. 308).

We współpracy z PGK Sp. z o. o. w Brodnicy w dniu 21.09.2013 r. zostanie również zorganizowana bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Kontener na w/w odpady ustawiony będzie tego dnia na składowisku odpadów w Brodnicy przy ul. Ustronie 20 c w godzinach od 7:00 do 15:00. Zgromadzone natomiast odpady podczas „Sprzątania Świata” zostaną odebrane z przed siedzib brodnickich szkół i przedszkoli po zakończeniu akcji.

Więcej informacji dotyczących akcji ,,Sprzątanie Świata’’ udziela Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy tel. 564930335.

W bieżącym roku sprzątanie świata jest prowadzone pod hasłem: "Odkrywamy czystą Polskę". Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronach www.sprzatanieswiata-polska.pl, oraz www.naszaziemia.pl. Tegoroczna akcja to propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz unikanie ich tworzenia. W związku z nowym systemem gospodarowania odpadami wskazanie, jak ważne jest prawidłowe postępowanie z odpadami i dbanie o to, aby było ich jak najmniej. Ważnym elementem tegorocznej akcji jest również wskazanie problemu wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do śmietników.

Źródło: UM Brodnica