Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 31 maja 2012r. ( czwartek ) upływa ustawowy termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w 2012r.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorców uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych w bieżącym roku.

W przypadku nie dokonania opłaty w obowiązującym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają, przedsiębiorca zaś może ubiegać się o nowe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o ich wygaśnięciu.

Jednocześnie informujemy, iż jednym z warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest okazanie do dnia 1 czerwca 2012 r. przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty II raty.