Z okazji 150-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy, Jerzy Wultański napisał książkę pt. "Rycerze świętego Floriana – Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy".

Promocja książki odbędzie się 8 maja br. o godz. 17.00 w Pałacu Anny
Wazówny. Jest to kolejna publikacja brodnickiego wydawnictwa Multi sp.j.
Książka zawiera sześć rozdziałów:
- Sytuacja od średniowiecza do roku 1862: pożary, przepisy mające zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się.
- OSP w latach 1862-1920: powstanie OSP, wyposażenie, budowa remizy na Starym Placu Szkolnym.
- Okres międzywojenny 1920-1939: zaopatrzenie w nowy sprzęt, powstanie oddziału żeńskiego, założenie OSP Brodnica II.
- Wojenne lata 1939-1945: rozbudowa remizy, powiększenie ilości pojazdów. Ewakuacja.
- Okres powojenny: 1946-1976: trudne początki, stopniowe uzupełnianie i modernizacja sprzętu.
- Czasy najnowsze od 1976 roku: powstanie zawodowej Straży Pożarnej, aktualna działalność OSP przy ulicy Nad Drwęcą 1.
Praca posiada 94 reprodukcje, w tym kilka unikalnych, przedstawionych po raz pierwszy.