Rady Nadzorcze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Brodnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy ogłosiły konkursy na stanowiska prezesów i zastępców prezesów miejskich spółek komunalnych.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 11 maja 2012r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy (pok. 211) lub listownie na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica. (decyduje data i godzina wpływu).

Więcej informacji na temat konkursów znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce – Spółki komunalne-konkursy.