Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką ekonomii społecznej do skorzystania z bezpłatnego doradztwa, które odbywać się będzie co miesiąc w Brodnicy w ramach projektu „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej” Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Pierwsze spotkanie na temat pozyskiwania funduszy strukturalnych odbędzie się 24 lutego 2012 r. w Pałacu Anny Wazówny, w godzinach od 15:00 do 19:00. Zainteresowane doradztwem organizacje pozarządowe prosimy o zgłaszanie się do Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego, tel. 56 49 30 352