W czasie uroczystości z okazji 67. Rocznicy Wyzwolenia Brodnicy i 92. Rocznicy Powrotu Pomorza do Macierzy Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz i Starosta Brodnicki Piotr Boiński uhonorowali medalami i statuetkami, oraz listami gratulacyjnymi osoby i firmy, które działają aktywnie w sferze kulturalnej, gospodarczej i społecznej na rzecz miasta i powiatu.

Burmistrz Brodnicy  wyróżnił  Medalem Primus Inter Brodnicienses za zasługi na rzecz upowszechniania kultury, kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży  panią Aleksandrę Kurek i pana Ryszarda Przybylskiego. Statuetkę Primus Inter Brodnicieinses burmistrz przyznał „Zakładowi Kamieniarskiemu Aleksander Skowroński”. Firma  w tym roku obchodzi jubileusz  45- lecia swojej  działalności. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Rodzinna Mój Lekarz” otrzymał wyróżnienie za szczególne działania na rzecz realizacji programów profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców Brodnicy. Gratulacyjny list odbierali osobiście właściciele poradni: Izabela Czaja –Mitura i Krzysztof Mitura”

Medale, statuetki i gratulacyjny list wyróżnionym wręczali Burmistrz Brodnicy i Przewodniczący Rady Miejskiej w Brodnicy

Natomiast Medalami Anny Wazówny  za działania, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego powiatu brodnickiego wyróżnieni zostali:

Wiesław Szymański (Zakład Produkcyjno- Handlowy WIEXPOL w Osieku), Jolanta Mołoń (Firma Handlowo-Usługowa DAWID SP.J. w Jabłonowie Pomorskim), Marian Gerka (Firma Handlowo-Produkcyjno- Transportowa w Gorczenicy), Henryk Dembek (Firma Handlowo- Usługowa KONCPASZ w Pokrzydowie)