Na otwartej 25. 11. 2011 r. w Bramie Chełmińskiej wystawie „Nowe nabytki działu historii Muzeum w Brodnicy” pokazywana jest  część zabytków pozyskanych do muzealnych zbiorów w latach 2005-2011. Są to zakupy, dary i depozyty  związane z dziejami miasta i regionu. Ograniczona przestrzeń wystawiennicza pozwoliła  na zaprezentowanie jedynie ok. 30% nowych nabytków.

Na szczególną uwagę zasługują srebrne tabliczki wotywne wykonane w II połowie XVII w. przez brodnickiego złotnika tzw. „monogramistę CS” (zakupione dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego) oraz książka Samuela Pufendorfa z 1729 r opisująca wojny Karola Gustawa. Poza ogromną ilością pięknych drzeworytów znajduje się w niej najstarszy plan Brodnicy wykonany w połowie XVII w.
(Dzieło zakupione dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego).
Bezcenne są również kolekcje negatywów po J.K. Mełnickim dokumentujące zmiany jakie zaszły w mieście w ostatnim półwieczu, oraz kolekcja darów i depozytów od Jacka Bielickiego zawierająca dokumenty związane z dziejami miasta i rodziny na przestrzeni ostatniego wieku. Warto obejrzeć również wydawnictwa Kohlera i Wojciechowskiego drukowane w brodnickich drukarniach oraz liczne czasopisma z informacjami o Brodnicy wydawane w Prusach, Austrowęgrzech i Polsce od końca XIX do poł. XX wieku, czy nowo nabyte widokówki i inne przedmioty pochodzące z naszego miasta i regionu.

Wystawę można zwiedzać od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, w soboty w godz. 9.00 - 15.00, w niedzielę od 9.00 do 14.00.