10 i 11 listopada w Brodnicy będziemy obchodzić uroczyście 93. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zapraszamy do udziału w  uroczystościach mieszkanów miasta i regionu. Bielą i czerwienią narodowych barw ozdóbmy w tym dniu nasze domy i zakłady pracy czcąc w ten sposób tak ważne dla Polaków święto.

W programie dwudniowych obchodów odbędzie się : Capstrztyk Wojskowy, III Nocne Manewry Patriotyczne dla młodzieży, okolicznościowa uroczystość z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz msza św. za Ojczyznę w kościele farnym.

Dowództwo IV Pułku Chemicznego w Brodnicy informuje, że w dniu 10 listopada 2011 r. o godz. 18.45 przed pomnikiem Wdzięczności (ul. 3 Maja) odbędzie się Capstrzyk z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości organizowanej dla mieszkańców miasta i regionu udział wezmą przedstawiciele  władz miasta i powiatu, harcerze, Miejska Orkiestra Dęta  oraz młodzież brodnickich szkół. Kulminacyjnym punktem Capstrzyku będzie odczytanie pod pomnikiem Wdzięczności „Niepodległościowego Apelu Pamięci”, oddającego cześć i chwałę bohaterom tamtych lat.
Natomiast stowarzyszenie "Na Wiejskiej przy Gimnazjum nr 1 w Brodnicy" wspólnie z Muzeum w Brodnicy organizuje dla młodzieży szkolnej  III Nocne Manewry Patriotyczne, które będą ciekawą i niekonwencjonalną lekcją historii i patriotyzmu. Zorganizowane grupy młodzieży pod opieką nauczycieli powędrują  wyznaczonymi trasami na terenie miasta i zmierzą się z zadaniami , które wymagać będą od nich znajomości brodnickich tradycji niepodległościowych, historii Polski i umiejętności strzeleckich. Młodzież będzie miała również do wykonania zadania sprawnościowe. Manewry zakończy około godz. 1.00 koncert pieśni patrriotycznych.

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Brodnicy

Brodnica, 10 listopada 2011 r.

.13.00 Pałac Anny Wazówny - oficjalna uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

•18.20 Duży Rynek - zbiórka Kompanii Honorowej IV Pułku Chemicznego w Brodnicy, Miejskiej Orkiestry Dętej , brodnickich harcerzy, młodzieży biorącej udział w III Nocnych Manewrach Patriotycznych oraz mieszkańców Brodnicy
.18.30 - przemarsz uczestników wojskowego Capstrzyku  pod pomnik Wdzięczności
.18.45 - „Niepodległościowy Apel Pamięci”,  salwa honorowa
.19.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem przez władze miasta i powiatu
.19.15 - rozpoczęcie III Nocnych Manewrów Patriotycznych

Brodnica, 11 listopada 2011 r.

•11.00 Kościół pw. św. katarzyny - Msza św. za Ojczyznę  z udziałem IV Pułku Chemicznego w Brodnicy, pocztów sztandarowych i Miejskiego Chóru Canto Grazioso