Pani Bronisława Kuczyńska 31 sierpnia obchodzi swoje 100 urodziny.

Od 1949 roku dostojna jubilatka mieszka w Brodnicy. Jest to jubileusz niecodzienny i doniosły. Z tej okazji jubilatkę odwiedzi w imieniu burmistrza Brodnicy zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pani Ewa Nadrowska, która przekaże pani Bronisławie życzenia i prezent od gospodarza miasta.