Przez tydzień gościła w Brodnicy 37 osobowa grupa nauczycieli z zaprzyjaźnionego z Brodnicą Iwano-Frankowska.

Wizyta Ukrainców odbywała się w ramnach realizowanego wspólnie przez Urząd Miejski w Brodnicy i Urząd Miasta Iwano-Frankowska  projektu pt." Ukraina i Polska" kraje przyjaciół. Goście mieli okazję poznać nasze miasto i najbliższą okolicę. Spotkali się  z Burmistrzem Brodnicy panem Jarosławem Radaczem  i Starostą Brodnickim panem Piotrem Boińskim. Podczas spotkania z burmistrzem Brodnicy rozmawiano o kolejnych, wspólnych projektach, które będą realizowane przez obydwa miasta. Goście z Ukrainy uczystniczyli w VI Międzynarodowym Jarmarku Ekologicznym, prezentujac swoje wyroby artystyczne i spożywcze na stoisku. Poza tym, odbyli wycieczki do Malborka, Gdańska i Torunia.