Miasto przystąpiło do kolejnych prac inwestycyjnych. Aktualnie trwają roboty przy budowie chodnika na ulicy Zielonej oraz prace przy budowie kanalizacji sanitarnej  w ulicy Długiej.

Wykonawcą prac przy ul.Zielonej jest PGK Brodnica. Ich koszt wyniesie 34.497,64 zł. Termin realizacji zadania zaplanowano na 30.09.2011r. Natomiast MPWiK w Brodnicy wykona do 31.08.2011r za 57.200,00 zł kanalizację sanitarną  w ulicy Długiej.