Na ostatniej sesji brodniccy radni uchwalili zmiany Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Brodnicy.

Zgodnie z nowymi przepisami każdemu mieszkańcowi SOP przysługuje prawo do wykupu abonamentu na postój samochodu. Do tej pory mieszkańcowi strefy przysługiwało prawo do wykupu 1 abonamentu na 1 pojazd. W tej chwili wyznaczone zostały opłaty abonamentowe za postój drugiego i każdego kolejnego samochodu.

Abonament za pierwszy samochód dla mieszkańców Strefy Ograniczonego Postoju (roczny) wynosi 60,00zł; drugi i każdy kolejny abonament dla mieszkańców Strefy Ograniczonego Postoju (roczny) – 150,00zł; abonament miesięczny -65,00zł; abonament 2 tygodniowy -32,00zł; abonament 1 tygodniowy -16,00zł; abonament miesięczny na stanowiskach zastrzeżonych kopertą -150,00zł.

Powyższa zmiana pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie parkingów i przyczyni się do lepszego rozwoju firm, które do obsługi potrzebują więcej niż jeden pojazd. Polepszy też warunki bytowe mieszkańców, którzy w wielu przypadkach posiadają więcej niż jeden samochód.