24 maja odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia spółek miejskich.

Podczas zgromadzeń dokonano zmian aktów założycielskich spółek. Wprowadzono 4 – letnią kadencyjność  zarządów spółek. Aktualne kadencje zarządów upłyną w dniu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2011 rok. Prezesi zarządu spółek będą powoływani przez rady nadzorcze po przeprowadzeniu konkursu.

Do tej pory umowy spółek przewidywały powierzenie obowiązków dyrektorowi bądź prezesowi spółki na czas nieokreślony.

Przepisy kodeksu handlowego, a taki kodeks spółki miejskie obowiązuje, przewidują kadencyjność zarządów spółek Poza tym, wprowadzenie kadencyjności będzie mobilizowało prezesów, dyrektorów i członków zarządu do lepszej pracy.