Podczas uroczystości z okazji 66 rocznicy wyzwolenia Brodnicy i 91 rocznicy powrotu Brodnicy do Macierzy 5 przedsiębiorców z Brodnicy zostanie uhonorowanych przez Burmistrza Brodnicy i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przez Starostę Brodnickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu medalami i statuetkami.

Statuetkę Anny Wazówny od Burmistrza Brodnicy i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz statuetkę „Dąb Rzeczypospolitej” od Starosty Brodnickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu otrzyma Pan Eryk Wetzel właściciel przedsiębiorstwa „Stolarnia mebli i budowli” z okazji 35-lecia firmy. Medale Anny Wazówny i medaliony Brodnicy otrzymają z okazji 25-lecia firm: Pan Kazimierz Balsam właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Balsam”, Pan Franciszek Rżeński właściciel Przedsiębiorstwa Ogólno-Budowlanego „Franex”, Pan Zdzisław Fiszer właściciel Zakładu Wielobranżowego Usługowo-Produkcyjnego oraz Państwo Mirosława i Kazimierz Skiba właściciele firmy Restauracja - Hotel „U Bosmana”.

Wyróżnione osoby i ich firmy prowadzą wzorowo swoją działalność i aktywnie włączają się w życie społeczne miasta.

Podczas uroczystości ppłk Krzysztof Gruszecki komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy wręczy Państwu Irenie i Stanisławowi Brzezińskim medal za zasługi dla obrony kraju Ministra Obrony Narodowej.