Dotacja dla Brodnickiego Centrum Caritas.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Brodnicy z zakresu pomocy społecznej, pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2022 r.” rozstrzygnięty został konkurs ofert na to zadanie. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Caritas Diecezji Toruńskiej. Bezpośrednim realizatorem zadania będzie Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka. Przyznana dotacja to kwota 170.000,00 złotych.