18 listopada  2021 r. w krajach Unii Europejskich, już po raz czternasty obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Gmina Miasta Brodnicy, będąca miastem członkowskim Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, po raz kolejny włączyła się w kampanię informacyjno-edukacyjną mającą na celu podniesienie świadomości społeczeństwa jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka. Nieodpowiedzialne postępowanie coraz bardziej ogranicza możliwości skutecznej terapii zakażeń, jak również znacząco zwiększa koszty leczenia i śmiertelność.
Pamiętajmy, że ogromne znaczenie ma odpowiedzialne stosowanie antybiotyków, ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarskich dotyczących odpowiedniego sposobu przyjmowania antybiotyków oraz stosowanie ich wyłącznie w tych przypadkach, w których mogą one naprawdę przynieść korzyść, również w dobie pandemii COVID-19.
Dorosłych zachęcamy do zaprezentowania dzieciom problemu narastającej oporności na antybiotyki przy pomocy ciekawego, kolorowego i przystępnego materiału – Superbakterie Oporniaki, który znajdziecie Państwo w załączniku.

Więcej informacji : http://antybiotyki.edu.pl/edwa/