23 listopada o godz. 17.00 w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny odbędzie się sympozjum popularnonaukowe w ramach XXX Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Tematem sympozjum będzie „Dziedzictwo Jagiellonów i Wazów w naszej kulturze”. W sympozjum udział wezmą naukowcy badający okresy panowania tych dynastii w historii naszego kraju. Przed uczestnikami sympozjum wystąpią:
1. prof. Dariusz Chemperek (UMCS Lublin) - "Między katolicyzmem a luteranizmem. Jeszcze o religijności Anny Wazówny".
2. prof. Małgorzata Ciszewska (IBL PAN Warszawa - "Kazanie pogrzebowe Katarzyny Jagiellonki Szczęsnego Skarżyńskiego".
3. prof. Radosław Rusnak (Uniwersytet Warszawski) - "Wzorce świętości doby kontrreformacji".
4. dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz (IBL PAN Warszawa) - "Święta Brygida Szwedzka w "Żywotach świętych" Piotra Skargi".
Zapraszamy osoby interesujące się historią naszego kraju. Sympozjum będzie okazją do wysłuchania bardzo ciekawych i podanych w przystępny sposób prezentacji na ww. tematy.
Organizatorem sympozjum są: Muzeum w Brodnicy, Urząd Miejski w w Brodnicy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Embassy of the Republik of Poland in Helsinki oraz Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy. Wstęp na sympozjum wolny.