Gmina Miasta Brodnicy otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. Budowy ulicy Iglastej w Brodnicy.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane zostało w kwocie 360.176,00 zł. Kwota ta stanowi 50% wartości zadania. Całkowita kwota realizacji projektu to 720.352,70 zł.
W ramach zadania planowana jest budowa jezdni z nawierzchni asfaltowej o dł. 221 mb, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, chodników, elementów odwodnienia oraz wprowadzenie organizacji ruchu.
Inwestycja planowana jest do realizacji w drugiej połowie 2021 r.