Od 12 do 23 kwietnia rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca -  o ile szkoła takimi dysponuje.
W tym roku wolnymi miejscami dysponują dwie szkoły podstawowe i one będą prowadziły rekrutację uczniów spoza obwodu do klas pierwszych. Są to:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza; ul. 3 Maja 4 – 8 wolnych miejsc,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków; ul. Kolejowa 62 – 8 wolnych miejsc.  

Pozostałe szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły; ul. Wiejska 6,  Szkoła Podstawowa nr 4 im. 700-lecia Brodnicy; ul. Nowa 34 i Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Matejki 5 nie prowadzą postępowania rekrutacyjnego w związku z brakiem wolnych miejsc.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji (terminy, kryteria) znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Brodnicy www.brodnica.pl w zakładce Oświata/Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.