Od 1 do 2 grudnia 2020 r. przy Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa w Brodnicy zostaną przeprowadzone badania mammograficzne.

MEDICA Sp. z o. o., Sp. k. realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia  (w roku 2020 roczniki od 1951 do 1970), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Kobietom spoza grupy refundowanej badania oferowane będą odpłatnie w kwocie 80 złotych. Zapisy na mammografię: telefonicznie pod numerami 42 254 64 10 i 517 544 004 lub on-line: medica.org.pl

Badania są przeprowadzane z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego zarówno ze strony personelu jak i pacjentek (obowiązkowa maseczka).