Urząd Miejski w Brodnicy ogłasza kolejną już edycję konkursu fotograficznego „Brodnica – moje miasto, a w nim...”.

Zeszłoroczne wydarzenie wzbudziło wśród lokalnych fotografików duże zainteresowanie, dlatego konkurs jest kontynuowany również i w tym roku.

Kolory miasta
Tym razem tematem konkursy są „Kolory miasta”. Interpretacja tematu jest dowolna. Uczestnik może przesłać maksymalnie trzy fotografie. Każda z nich ma zawierać tytuł i opis zdjęcia. Na prace konkursowe czekamy do 27 listopada 2020 roku.

Atrakcyjne nagrody
Za zajęcie I miejsca zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł brutto. Za zajęcie II miejsca laureat otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 500 zł brutto, za zajęcie III miejsca laureat otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 250 zł brutto. Zwycięzca głosowania wśród internautów otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 250 zł brutto.
W celu wyłonienia zwycięzców konkursu, komisja konkursowa oceni wszystkie prawidłowo nadesłane prace konkursowe i dokona wyboru najlepszych prac.

Nagroda internautów
W celu wyłonienia zwycięzcy głosowania wśród internautów, przeprowadzone zostanie głosowanie wśród internautów na profilu facebookowy Organizatora (https://www.facebook.com/Brodnica.PL.oficjalny.profil.miasta/). Głosowanie polegać będzie na zareagowaniu na zdjęcie w poście konkursowym organizatora. Autor zdjęcie z największą ilością reakcji otrzyma nagrodę internautów. Głosowanie rozpocznie się 1 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 i zakończy się 11 grudnia 2020 r. o godz 12.00

Format zdjęć
Zdjęcia w formacie jpg o bokach min. 2000 pikseli należy dostarczyć na nośniku CD, DVD lub pendrive. Prace konkursowe wraz z podpisaną kartą zgłoszenia i wymaganymi podpisanymi oświadczeniami stanowiącymi załącznik do Regulaminu należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – RWI”.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa, zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na uczestnictwo osób niepełnoletnich znajdują się w regulaminie konkursu zamieszczonym w załączniku niniejszej informacji oraz na stronie internetowej:
(https://www.portal.brodnica.pl/aktualnosc-3473-konkurs_fotograficzny_brodnica_moje.html)
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Brodnicy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 grudnia 2020 roku.