Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 30 września 2020 r. (środa) upływa ustawowy termin do wniesienia opłaty za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku (sklepy i lokale gastronomiczne).

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godz. 8.00-15.00 (pon.-czw) godz. 8.00-14.30 (piątek) lub przelewem  na niżej podane konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009.

Należną kwotę na konto Urzędu prosimy dokonać do dnia 30.09.2020 r.