9 września w Bydgoszczy odbędzie się uroczystość nadania imienia śp. por. Daniela Różyńskiego Wojskowej Delegaturze Departamentu Kontroli w Bydgoszczy.

Podczas uroczystości odsłonięta zostanie na budynku Delegatury przy ul. Gdańskiej 147 tablica pamiątkowa ku czci poległego podczas pełnienia służby wojskowej w Iraku młodego brodniczanina. Jednym z fundatorów tablicy jest Burmistrz Brodnicy. W uroczystościach udział wezmą rodzice śp. por. D. Różyńskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brodnicy wraz z pocztem sztandarowym.


Przypomnijmy, że śp. por. Daniel Różyński to brodniczanin, który był  jednym z najlepszych absolwentów I LO w Brodnicy, znakomitym studentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Nagradzany i doceniany przez swoich przełożonych i władze państwowe RP. Porucznik zginął podczas wykonywania zadania w składzie III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Dowodzona przez niego grupa szybkiego reagowania wraz z plutonem saperów została ostrzelana przez rebeliantów podczas zasadzki.


Porucznik Daniel Różyński ewakuował żołnierzy z uszkodzonego pojazdu i próbował wyprowadzić ich z zasadzki, ale sam zginął. W zasadzce tej zginęli również por. Piotr Mazurek i st. szer. Grzegorz Nosek. Trzech innych żołnierzy polskich i irackich zostało ciężko rannych, kolejnych sześciu lekko. Atak był zorganizowany przez jedną z grup bojowych jordańskiego terrorysty.  W 2012 porucznik został pośmiertnie odznaczony Gwiazdą Iraku. O bohaterskim brodniczaninie pamiętają mieszkańcy Brodnicy, harcerze  i żołnierze. Daniel Różyński od 2013 roku ma swoją ulicę w Brodnicy. Jego imię nosi brodnicka 51 Wodna Drużyna Harcerska, do której w młodości należał, sala wykładowa w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu  i główna aleja w koszarach 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie.