85 punktów otrzymał projekt Brodnickiego Domu Kultury, pn. „obraz: moje piękno - inne znaczy wyjątkowe”, który zgłosił w konkursie bardzo młoda kultura kujawsko-pomorskie 2020. O grant BDK ubiegał się w partnerstwie ze Szkoła Podstawowa nr 3 w Brodnicy.

(pełna lista beneficjentów https://linkd.pl/z24m)

"OBRAZ MOJE PIĘKNO..." , to projekt artystyczny, który nie wymaga od uczestników specjalnych umiejętności czy posiadania artystycznego talentu. Ważna jest ekspresja, sam proces tworzenia, a także wspólnego odczytywania dzieła, rozszyfrowywania zawartych w nim znaczeń. Koordynatorem projektu jest artysta plastyk z Brodnickiego Domu Kultury Magdalena Dobrosielska-Jankowska, która spełnia raczej rolę przewodnika i towarzysza, zachęcającego uczestników do tworzenia.

Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej. Jednym z 16 operatorów regionalnych Programu jest Terenowy Dom Kultury w Bydgoszczy, którego misją jest próba wypracowania nowego modelu funkcjonowania instytucji kultury i oświaty, w oparciu o współpracę międzysektorową.