Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 31 maja 2020 r. (niedziela) upływa ustawowy termin do wniesienia opłaty za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku (sklepy i lokale gastronomiczne).

Wpłaty można dokonać tylko przelewem (należna kwota na koncie Urzędu do dnia 31.05.2020 r.) na niżej podane konto Urzędu Miejskiego w Brodnicy: Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009