Uprzejmie informuję, iż pan Wojewoda w związku z kierowanymi do niego zapytaniami dotyczącymi przekazania Poczcie Polskiej informacji ze spisu wyborców w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przesłał do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyjaśnienia w powyższej sprawie.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym nie ma żadnych podstaw prawnych na udostępnienie Poczcie Polskiej danych ze spisów wyborców. Będą one mogły zostać udostępnione po uchwaleniu procedowanej obecnie ustawy dotyczącej wyborów korespondencyjnych

Jarosław Radacz

Burmistrz Brodnicy