Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło wniosek Urzędu Miejskiego w Brodnicy o pieniądze na sprzęt do zdalnego nauczania. Miasto otrzyma 100 000,00 złotych na zakup komputerów.

Od 1 kwietnia trwa nabór wniosków o 100 proc. dofinansowania na zakup sprzętu, który będzie użyczany uczniom na czas zdalnej edukacji. Do podziału jest 186 mln. zł. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z tej kwoty nasze miasto otrzyma 100 000,00 zł.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Niestety, nie wszyscy uczniowie posiadają w domach komputery, dlatego został uruchomiony program, dzięki któremu samorządy mogą otrzymać środki na zakup sprzętu, który trafi do uczniów.

Pieniądze dla samorządu na zakup sprzętu pomogą nauczycielom w prowadzeniu zdalnego nauczania z wszystkimi uczniami - mówi Jarosław Radacz Burmistrz Brodnicy. - O pieniądze może ubiegać się każda gmina, składając elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. - My oczywiście z takiej możliwości skorzystaliśmy - dodaje burmistrz.

W zależności od liczby uczniów samorządy mogą ubiegać się o 35 tys. zł, 45 tys. zł, 60 tys. zł, 70 tys. zł, 80 tys. zł lub 100 tys. zł. Brodnica otrzymała 100 000,00 zł. Komputery trafią do uczniów brodnickich szkół na początku maja br. O kryteriach użyczania komputerów poinformujemy w późniejszym terminie.