Zapraszamy na promocję książki „Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym” pod redakcją dr. hab. Kazimierza Grążawskiego.

To druga z tego cyklu publikacja. Odnosi się do zagadnień, zajmujących uwagę specjalistów z różnych dziedzin: historii, archeologii, antropologii kultury czy nawet medycyny. Udział w niej wzięli znawcy z licznych ośrodków naukowych w kraju. Chronologiczno-przestrzenny i rzeczowy układ publikacji pozwala czytelnikowi prześledzić zjawiska z pogranicza magii i realnej rzeczywistości pojawiające się zarówno w odległych czasach, jak i współcześnie.

Na promocję zapraszamy w czwartek 13 lutego na godz. 17.30 do Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny.