Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.


Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym rolnicy z terenu miasta Brodnicy zainteresowani odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

• folii rolniczych,

• siatki i sznurka do owijania balotów,

• opakowań po nawozach,

• big bagów,

mogą składać wnioski wraz z informacją o w/w odpadach w Urzędzie Miejskim Brodnicy w terminie do 30.11.2019 r.

Druk wniosku dostępny jest w punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy, w Biurze Ochrony Środowiska – pok. 308 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy www. brodnica.pl w zakładce ochrona środowiska.

Wraz z wnioskiem o pomoc w realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej należy złożyć informację o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Miasto Brodnica dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie.

 

UM Brodnica