Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwo Infrastruktury przy współpracy polskiej Policji realizuje ogólnopolską akcję skierowaną do osób powyżej 60 roku życia, pn. „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”.

Tegoroczna edycja obejmuje 94 powiaty. W tym roku akcja pod Patronatem Burmistrza Brodnicy realizowana będzie w naszym mieście. Zainteresowane osoby zapraszamy w dniu 10 czerwca 2019 r. w godzinach 15.00 – 17.00 przy Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa 1. Celem przedsięwzięcia jest uświadamianie seniorów – kierowców, rowerzystów i pieszych, jak zgodnie z zasadami – prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze, w jaki sposób stosować elementy odblaskowe i dlaczego są one tak ważne oraz jak sprawność psychofizyczna ma wpływ na zdolność korzystania z drogi. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego przeglądu technicznego i uzupełnić ewentualne braki w oświetleniu rowerowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzenie akcji ma również na celu zbudowanie wśród seniorów poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze, w wymiarze lokalnym i ogólnospołecznym, co w konsekwencji przełoży się na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych uczestników ruchu drogowego w tej grupie wiekowej.

UM Brodnica