Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z programem opiekuńczo-wychowawczym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z uwzględnieniem działań profilaktycznych w Brodnicy w 2019 r.

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono z budżetu Miasta Brodnicy na rok 2019 środki finansowe w wysokości 145 000,00 zł. Zajęcia realizować będzie Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica. Informację nt. rozstrzygnięcia konkursu ofert znaleźć można na https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D226112

UM Brodnica

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież