13 grudnia w BDK o godz. 18.00 odbędzie się coroczne Wigilijne Spotkanie Opłatkowe połączone z życzeniami noworocznymi pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Wiesława Śmigla z przedstawicielami wszystkich środowisk powiatu i miasta, z udziałem kapłanów dekanatu brodnickiego oraz z członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Gospodarczej.

Spotkanie zgodnie z lokalną tradycją gromadzi przedstawicieli różnych środowisk i grup społecznych z miasta i powiatu brodnickiego, kapłanów dekanatu brodnickiego oraz członków Rady Duszpasterskiej. Gospodarzami spotkania są: Dziekan Rejonu i Dekanatu Brodnickiego, Proboszcz parafii pw. św. Katarzyny, Burmistrz Brodnicy i Starosta Brodnicki.

Spotkanie uświetni spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy.


UM Brodnica