13 czerwca w starostwie Wójt Gminy Bobrowo i starostowie podpisali dwie umowy  w sprawie realizacji wspólnych  inwestycji drogowych Gminy i Powiatu.


Pierwsza z umów dotyczy wspólnej inwestycji drogowej Gminy Bobrowo i Powiatu Brodnickiego pod nazwą: „ Przebudowa drogi powiatowej Brudzawy-Dąbrówka-Drużyny -etap II w miejscowości Dąbrówka”.

Gmina udziela dotacji celowej na to zadanie w wysokości ponad 291 tysięcy złotych , Powiat wykona procedury wyłaniające wykonawcę i będzie nadzorował wykonanie .

Druga z umów dotyczy przebudowy chodnika w miejscowościach Buczek i Kruszyny Szlacheckie . Powiat przekaże materiały do budowy chodnika , roboty wykona Gmina Bobrowo.

Umowy podpisali: w imieniu Gminy Bobrowo: Paweł Klonowski, Wójt Gminy , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Ireny Białowicz oraz starosta Piotr Boiński i wicestarosta  Mariusz Klonowski, reprezentujący Powiat Brodnicki.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy