Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy zdobyło certyfikat „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.


Starania o certyfikat rozpoczęły się w październiku 2017 roku wraz z przystąpieniem szkoły do  V edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Szkoła Młodych Patriotów”. Celem tej edycji było upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd podtytuł  konkursu – „Rok dla Niepodległej”.
    
Udział w konkursie nie był prosty, ponieważ należało wykonać przynajmniej 7 spośród 9 zadań, wykraczających poza treści przedmiotowe, inspirujących do kreatywności i zastosowania nowoczesnych technik twórczych. Zadania oceniało jury powołane przez organizatora konkursu – Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
    
Nauczyciele i uczniowie CKZiU wykonali wszystkie zaproponowane przez organizatorów  zadania:
Konwersatorium na temat: „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”
 
Konkurs plakatów pt. „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
 
Sondaż uliczny i ankiety wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat postaw patriotycznych i roli patriotyzmu lokalnego - efektem działania był krótki film dokumentalny.
 
Opracowanie „Kodeksu postaw patriotycznych społeczności szkolnej CKZiU w Brodnicy.
Konkurs Historyczny pt. „Historia Polski a patriotyzm” związany z powstaniami narodowymi.
Konkurs  Recytatorski o tematyce patriotycznej.
Konkurs Literacki  pt. „Małe ojczyzny w literaturze”.
Konkurs Pieśni Patriotycznych.
    
Nauczyciele, którzy realizowali  z uczniami poszczególne zadania: Mirosław Wołojewicz, Justyna Bartoszewska,  Iwona Zielińska,  Dorota Wojnowska, Barbara Stefańska, .Dorota Katolicka,  Katarzyna Szymołon,  Jakub Cybulski, Małgorzata Wróblewska i Diana Zabłotna. Koordynatorem projektu była pani  Iwona Zielińska.