W tym roku kontynuowana będzie modernizacja jezdni  i ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej . W starostwie podpisano umowy z wykonawcą inwestycji .

27 marca w starostwie podpisano umowę na „ Przebudowę drogi powiatowej- ul. Kolejowa  na odcinku od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej.

Umowę podpisali: Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu Brodnickiego oraz Jan Kopiczyński, reprezentujący wykonawcę- Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
Umowę podpisano w obecności inwestorów, czyli reprezentantów Powiatu Brodnickiego i Miasta Brodnica: starosty Piotra Boińskiego, wicestarosty Mariusza Klonowskiego, Romana Pytlasińskiego, przewodniczącego Rady Powiatu  oraz burmistrza Jarosława Radacza.

Prace przy ul. Kolejowej polegać będą m.in. na wykonaniu kanalizacji deszczowej, nowej nawierzchni na  jezdni  , ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów do posesji, zatoki autobusowej oraz dodatkowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej pod szkołą rolniczą .
Koszt inwestycji to ponad milion czterysta  czterdzieści tysięcy złotych . Finanse to środki własne powiatu Brodnickiego i Miasta Brodnicy

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy