Młodzież Zespołu Szkół w Jabłonowie już po raz trzeci wyjedzie na praktyki zawodowe do Turyngii. Każdy wyjazd poprzedzają przygotowania -ćwiczenia językowe i zajęcia kulturowe.

20. marca 2018 roku w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyło się spotkanie uczniów i ich rodziców z przedstawicielami partnerskiej organizacji w realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych „Europejska Praktyka w celu podniesienia kwalifikacji młodych Europejczyków”. Na realizację projektu szkoła pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”.

- Młodzież naszej szkoły już po raz trzeci wyjedzie do Turyngii. W poprzednich latach uczniowie oprócz doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych rozwinęli swoje kompetencje językowe, poznali kulturę i historię regionu. Praktyka dała im okazję do nabycia takich umiejętności społecznych jak samodzielność, pewność siebie i radzenie sobie w nowym środowisku- informuje Barbara Bober, dyrektor szkoły w Jabłonowie.

Obecnie w szkole prowadzone są warsztaty językowe i zajęcia kulturowe, mające na celu jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do odbycia kolejnych praktyk.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy