Starosta Brodnicki i Dyrektor BDK zapraszają na Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych .


Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek  odbędzie się 25 stycznia od godziny 9.00 w Brodnickim Domu Kultury.

Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych  Brodnica 2018 odbędzie się 2 lutego od godziny 9.00 w Brodnickim Domu Kultury.


Starostwo Powiatowe w Brodnicy