20 grudnia  2017 r. o godz. 15.30  w Zakładzie Aktywności Zawodowej,  przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbędzie się sesja Rady Powiatu w Brodnicy.


Na najbliższej sesji zaplanowano m.in. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
      
a) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem    lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych   przystanków,
      
b) przekazania Powiatowi Nowomiejskiemu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1803C określonym działką ewidencyjną nr 226 obręb 0002 Czystebłota,
      
c) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 r.
      
d) zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu środków finansowych wynikających z  rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym,
      
e) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2017,
      
f) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu   Brodnickiego na lata 2017-2035,
      
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brodnickiego na lata 2018-2035,
      
h)  uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018.

Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy