Na ostatniej, XXXI sesji Rady Powiatu w Brodnicy uchwalony został projekt nowej sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Projekt przystosowuje obecnie istniejące szkoły do zmian wprowadzonych ostatnią reformą oświaty.


Ustawa wprowadzająca nowy ustrój szkolny w polskich szkołach przewiduje istnienie:
- 8-letniej szkoły podstawowej,
- 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
- 5-letniego technikum,
- 3-letniej branżowej szkoły I stopnia,
- 3- letniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
- 2-letniej branżowej szkoły II stopnia,
- szkoły policealnej.


Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów - nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.


W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.
Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r.


Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia planowane jest od roku szkolnego 2020/2021.


Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024

.
W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną uczniowie kończący klasę III gimnazjum i uczniowie kończący klasę VIII szkoły podstawowej.


Uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast uczniowie kończący VIII klasy szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli też kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

W projekcie uchwały podjętej przez radnych Powiatu Brodnickiego zaplanowano:
Projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Brodnicki, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników.


Powyższy projekt opiniowany będzie przez Kuratora Oświaty oraz Związki Zawodowe. Do końca marca 2017 roku przyjęty zostanie ostateczny plan sieci szkół w powiecie. 

 

Starostwo Powiatowe