25 stycznia 2017 roku  w auli CKZiU w Brodnicy  odbyła się   uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych mundurowych Technikum Logistycznego.


Młodzież klasy pierwszej technikum Logistycznego w CKZiU w Brodnicy,  na wzór ceremonii służb mundurowych,  ślubowała na flagę państwową. Uroczystość prowadził Krzysztof Suchorab,  koordynator klas mundurowych w CKZiU  . Po ślubowaniu kadeci otrzymali z rąk Dyrektora CKZiU oraz Starosty Brodnickiego książeczki kadeta i nalepki na mundury z logo szkoły.

W uroczystości uczestniczyło wielu gości, między innymi: starosta Piotr Boiński, Roman Pytlasiński, Przewodniczący Rady Powiatu, ppłk Andrzej Słabczyński i kapitan Andrzej Boiński z WKU w Brodnicy.

Klasa mundurowa Technikum Logistycznego utworzona została w CKZiU po raz pierwszy, a  zainteresowanie młodzieży było tak duże, że zamiast planowanego jednego, utworzono dwa oddziały.

Uczniowie, którzy wybrali naukę w Technikum Logistycznym o profilu mundurowym,  wiążą swoje plany życiowe z zawodem policjanta, żołnierza,  strażaka lub pracownika administracji samorządowej na stanowisku związanym z obronnością, zarządzaniem kryzysowym lub obroną cywilną.


Oprac.     Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy