Młodzież miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie spotkała się z samorządowcami, by mówić o przyszłości i swoich oczekiwaniach wobec gospodarzy gminy, powiatu i województwa.


24 stycznia br. w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbyło się  I Jabłonowskie Młodzieżowe Forum Samorządowe. Było to miejsce dyskusji, warsztatów oraz okazja do spotkania młodzieży z samorządowcami gminy, powiatu i województwa.

W Forum  uczestniczyło 36 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły średniej- członków Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego oraz przedstawicieli samorządów szkół z terenu gminy.

Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Zuzanna Piórkowska, uczennica Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim.

Młodzież wzięła udział w warsztatach , na których przygotowano postulaty skierowane do obecnych przedstawicieli władz. Uczniowie wskazali na problemy, z którymi spotykają się w swojej gminie, a także swoje propozycje rozwiązania części z nich.

Wskazywano m.in.  na potrzebę organizacji większej liczby koncertów i budowę basenu. Mówiono także o  modernizacji dróg oraz stworzenia w szkołach miejsca dla uczniów dojeżdżających.

Prezentacje wypracowane w trakcie warsztatów przedstawione zostały samorządowcom: przewodniczącemu Sejmiku Województwa  Ryszardowi  Boberowi, Staroście Brodnickiemu Piotrowi Boińskiemu, burmistrzowi Jabłonowa Pomorskiego Przemysławowi Górskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztofowi  Kamińskiemu oraz radnym, którzy z uwagą wysłuchali, a potem  dyskutowali z młodzieżą  na temat ich  postulatów.Oprac.     Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy