Gospodarze Powiatu, wójtowie i burmistrzowie z powiatu brodnickiego pracują nad Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego.

16 stycznia w starostwie  spotkali się członkowie Komitetu Sterującego, który przygotowywał, a obecnie aktualizuje  Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego.

Strategia zawiera listę zadań inwestycyjnych, które planuje się wykonać z dofinansowaniem z RPO w ramach polityki terytorialnej.
Powiat Brodnicki zamierza wykonać , m.in. termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych , przy ul. Kochanowskiego, a także projekty , dotyczące kształcenia zawodowego i ogólnego.

Gminy także na własnym terenie realizować będą zadania termomodernizacyjne.

W spotkaniu uczestniczyli,  m.in.: starosta Piotr Boiński, wicestarosta Mariusz Klonowski, Roman Pytlasiński, przewodniczący Rady Powiatu ,  gospodarze miast i gmin powiatu brodnickiego oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych- Maciej Betlejewski  i Artur Prażniewski , przedstawiciel Marszałka Województwa.

Oprac.     Maria Oryszczak, rzecznik prasowy Starostwo Powiatowe w Brodnicy