Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje w siedzibie starostwa w Brodnicy. Najbliższy dyżur- 29 września.

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  służą pomocą w sprawach dotyczących  możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych .

Najbliższe spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, sala 102  odbędzie się 29 września w godzinach od 12.30 do 15.00.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.