24 czerwca br. w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy odbyła się  uroczystość pożegnania absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.


W ZSZ w Brodnicy  192 uczniów ukończyło naukę w szkole zawodowej. To przyszli fachowcy w różnych zawodach, m.in.: sprzedawcy, kucharze, cukiernicy, stolarze, tapicerzy, mechanicy pojazdów samochodowych, fryzjerzy i inni.

Najlepsi absolwenci otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody, a ich rodzice listy gratulacyjne: Są to: Aleksandra Piechocka (5,23), Marcin Szylka (4,9), Agnieszka Dobrosielska (4,9), Karolina Karbowniczek (4,89), Karina Wysocka (4,86), Karolina Kopczyńska (4,77) i  Karolina Kucińska (4,77).

Nagrodę dla najlepszej absolwentki, Aleksandry Piechockiej, ufundował Poseł na Sejm RP, pan Paweł Szramka, natomiast fundatorem nagrody dla Marcina Szylki był Piotr Boiński,  Starosta Brodnicki.

Pozostali wyróżnieni absolwenci otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZSZ.

Nagrody ufundowane przez zakłady pracy i placówki kształcenia zawodowego otrzymali też najlepsi uczniowie zawodu.
Cech Rzemiosł Różnych nagrodził:  Monikę Trawicką (zawód – kucharz), Macieja Żurawskiego (zawód – stolarz), Kacpra Kruka (zawód – stolarz) i Patryka Wolskiego (zawód – mechanik pojazdów samochodowych).

Ochotniczy Hufiec Pracy w Brodnicy nagrodził: Arkadiusza Zielińskiego (zawód – tapicer), Marcina Niedbalskiego (zawód – cukiernik), Marcina Szylkę (zawód – stolarz), Krystiana Jasińskiego (zawód - stolarz) oraz Joannę Słembarską (zawód – kucharz).

Daniel Laskowski (murarz-tynkarz) otrzymał nagrodę od firmy KOM-BUD, a Piotr Szulc (stolarz) od firmy Sits.
Nagrody ufundowane przez Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy odebrali: Patrycja Miazga (fryzjer), Łukasz Dróżdż (mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych), Marek Mergel (mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) oraz Marta Krzemieniewska (kucharz).

Rada Rodziców ZSZ ufundowała  nagrody uczniom, którzy wyróżnili się szczególną aktywnością w różnych dziedzinach.
•    Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych: Marta Aniszewska, Marcin Szylka, Michał Frygier, Karol Grabowski, Marcin Niedbalski, Karol Łęgowski, Arkadiusz Zieliński, Bartłomiej Ćwilliński, Krzysztof Kieliszek i Kamil Tadajewski.
•    Wyróżniający się honorowi krwiodawcy: Marcin Kisicki, Karol Granica, Patryk Kleszewski, Łukasz Prusinowski, Jacek Kosmela, Michał Frygier.
•    Praca w Samorządzie Uczniowskim: Marcin Niedbalski, Marcin Szylka.

- Absolwenci złożyli ślubowanie na Sztandar ZSZ oraz Sztandar Cechu Rzemiosł Różnych. W imieniu kończących szkołę trzecioklasistów głos zabrał Marcin Szylka, który podziękował nauczycielom, pracodawcom i rodzicom za wkład pracy włożony w nauczanie i wychowanie.

Dyrektor szkoły, pan Jacek Gniadkowski pożegnał absolwentów. Życzył im pracy, która  daje satysfakcję materialną i umożliwia dalszy rozwój. Zachęcał też do kontynuowania nauki i  podnoszenia kwalifikacji- informuje  Barbara Stefańska.


Starostwo Powiatowe w Brodnicy