Zarząd Powiatu rozstrzygnął otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych  na wykonanie zadań publicznych Powiatu Brodnickiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

18 kwietnia 2016 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dofinansowanie do zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży otrzymają:
1. Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP, Hufiec Brodnica- I Brodnicki bieg na orientację
2. Kujawsko – Pomorski  ZOO PCK w Bydgoszczy, Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Brodnicy- zadanie pn.  „Ruch to zdrowie”
3. Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją”, Zbiczno - zadanie pn. VIII Spływ Kajakowy po Pojezierzu Brodnickim
4. Liga Obrony Kraju Organizacja Powiatowa w Brodnicy, ul. Sądowa 14, 87-300 Brodnica – zadanie pn. Organizacja turniejów i zawodów sportowo – rekreacyjnych w strzelectwie sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych
5. Stowarzyszenie „Rozwoju wsi Pokrzydowo i okolic” – zadanie pn. Sportowo i aktywnie
6. Stowarzyszenie na rzecz młodych Gminy Bobrowo „Horyzont” – zadanie pn. Otwarty Turniej Siatkówki w Bobrowie
7. Brodnicki Klub Sportowy SPARTA – zadanie pn. Organizacja imprez sportowych o charakterze powiatowym w zakresie różnych dyscyplin sportu i grup wiekowych
8. Ochotnicza Straż Pożarna Gorczenica – zadanie pn. Organizacja imprez sportowych o charakterze powiatowym w zakresie różnych dyscyplin sportu i grup wiekowych
9. Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni – zadanie pn. Organizacja imprez sportowych o charakterze powiatowym w zakresie różnych dyscyplin sportu i grup wiekowych            
Oferta odrzucona - Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych „ZaWKa” w Brodnicy, Chojno 25, 87-326 Nieżywięć, zadanie pn. Organizacja imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców powiatu, w tym osób niepełnosprawnych, popularyzujących rozwój masowej kultury fizycznej.

Dofinansowanie do zadań w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji otrzymują:
1. Stowarzyszenie na rzecz młodych Gminy Bobrowo „Horyzont” – zadanie pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pokrzydowo i Okolic – zadanie pn. „Impresje malarskie w powiecie brodnickim”
3. Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie – zadanie pn. V rok z kulturą na TY – młodzi w piosence ludowej i o miłości
4. Stowarzyszenie „Na Wiejskiej przy Gimnazjum nr 1 w Brodnicy”- zadania pn. VII Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna, VIII Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne
5. Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Brodnica – zadanie pn. V Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy