Zgodnie z tegoroczną nowelizacją ustawy o odpadach w styczniu 2016r.  stracą ważność niektóre decyzje starosty.

23 stycznia 2016 roku tracą ważność  decyzje wydawane przez starostę osobom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą:
 zezwolenia na zbieranie odpadów,
 zezwolenia na odzysk,
 zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów,

W związku z tym należy wystąpić do starosty o wydanie nowych decyzji ,  w oparciu o nowe zasady i przepisy.

Dokładne informacje : w wydziale Ochrony Środowiska Starostwa w Brodnicy.

Źródło: Starostwo Powiatowe