Starosta Piotr Boiński, wicestarosta Mariusz Klonowski i Przemysław Górski, burmistrz Miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie podpisali  porozumienie w sprawie uruchomienia punktu pomocy prawnej.

Trwają przygotowania do uruchomienia w powiecie brodnickim punktów pomocy prawnej . Punkty te powstać mają zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r . a ich działanie zacząć się ma od 1 stycznia 2016r.

27 października 2015roku w starostwie podpisano porozumienie o utworzeniu takiego punktu na terenie Jabłonowa Pomorskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy