- to kolejna odsłona kampanii paragonowej resortu finansów. Urząd Skarbowy w Brodnicy  zachęca kupujących nie tylko do brania, ale też sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy informuje:
„ Obok paragonów fiskalnych, sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Paragony niefiskalne wystawiane są przed fiskalizacją kasy i w przypadku kiedy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania obrotów na kasie rejestrującej, taki paragon nie powinien być wręczany kupującym jako dowód zakupu. Z reguły zarówno w przypadku niewydania paragonu fiskalnego jak również wydania paragonu niefiskalnego przez podatnika, wartość podatku VAT i tak jest pobierana, jednak zamiast trafiać do budżetu, trafia do „kieszeni” nieuczciwego sprzedawcy. Zjawisko to ma negatywny wpływ nie tylko na kondycję całego społeczeństwa, ale także na uczciwą konkurencję w poszczególnych branżach.
Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak:
centralnie umieszczony napis paragon fiskalny,
NIP wystawcy, jego nazwę i adres,
nazwę towaru lub świadczonej usługi,
cenę,
logo i numer unikatowy kasy.
To my - konsumenci decydujemy o tym, czy bierzemy paragon, to również my - konsumenci jako posiadacze paragonu, mamy możliwość jego sprawdzenia”
Informacja:  Edyta Średzińska, Kierownik, Działu Obsługi Bezpośredniej Urząd Skarbowy w Brodnicy.

Źródło: Starostwo Powiatowe