Stowarzyszenie TILIA zaprasza uczniów i starszych  mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego do udziału w konkursach  dotyczących odnawialnych źródeł energii.


Konkursy dla różnych grup wiekowych realizowane są w ramach projektu :
Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska  przyrodniczego w województwie kujawsko- pomorskim.
Informacje o konkursie na stronach projektu:

www.naszaenergia.kujawsko-pomorski.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe