28 października w starostwie podpisano umowę z wykonawcą wielkiej inwestycji w brodnickim szpitalu. Firma DORBUD z Kielc niebawem rozpocznie prace.

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów ZOZ w Brodnicy” - to inwestycja , która kosztować będzie ponad 38,7 milionów złotych brutto .Po rozbudowie i modernizacji szpital w Brodnicy  spełniać będzie wymagane ustawowo normy sanitarne,  powiększy swoją powierzchnię dwukrotnie i dysponować będzie nie tylko nowoczesną bazą, ale także nowym sprzętem i aparaturą medyczną.  

Wykonawcą prac budowlanych będzie , wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego , firma DORBUD z Kielc.

We wtorek podpisano także umowę na „ Wykonanie usługi wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego  wraz z koordynacją robót do zadania przebudowy,  rozbudowy i nadbudowy szpitala.”   Nadzór budowlany prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INSPEC sp. z o.o.

Umowy podpisali w imieniu inwestorów i wykonawców:  
Tomasz Tworek Prezes Zarządu DORBUD S.A.
Wiesława Kędzierska , Dyrektor Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego INSPEC sp. z o.o.
oraz
Dariusz Szczepański Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Źródło: Starostwo Powiatowe w Brodnicy